Sidžili i kadije kaze Novi Pazar (1766-1768)

ZAPISNICI ODBORA OPŠTINE NOVOPAZARSKE (1913-1920)
November 13, 2018
Štampana dela na arapskom jeziku u orijentalnoj zbirci arhiva „Ras“
November 13, 2018

Sidžili i kadije kaze Novi Pazar (1766-1768)

Izašla je iz štampe najnovija knjiga “Sidžili i kadije kaze  Novi Pazar (1766-1768)” u izdanju Istorijskog arhiva “Ras” i Historijskog arhiva Sarajeva. Finansijska sredstva za štampanje knjige obezbedila je gradska uprava Novog Pazara na čelu sa gradonačelnikom dr Mehom Mahmutovićem i  Turska međunarodna agencija za razvoj i koordinaciju-TIKA.

Objavljivanje Novopazarskih sidžila, koji se čuvaju u Istorijskom arhivu „Ras“, i to u okviru Zbirke dokumenata na orijentalnim jezicima, kao izuzetno važnih istorijskih izvora, uvereni smo, uneće se više svetlosti u događaje i u svakodnevni život ovog perioda. Naime, Novopazarski sidžili svojom sadržinom pružaju obilje podataka o društvenim, političkim, privrednim, kulturnim, administrativnim, pravnim i drugim prilikama ovog dela tadašnjeg osmanskog carstva. Spomenuti sidžili predstavljaju referentno polazište za dalja naučno-istorijska i druga istraživanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini te u ostalim zemljama našeg okruženja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *