Štampana dela na arapskom jeziku u orijentalnoj zbirci arhiva „Ras“

Sidžili i kadije kaze Novi Pazar (1766-1768)
November 13, 2018
Saradnja Historijskog arhiva u Sarajevu i Istorijskog arhiva Ras u Novom Pazaru
November 13, 2018

Štampana dela na arapskom jeziku u orijentalnoj zbirci arhiva „Ras“

U izdanju Istorijskog arhiva „Ras“ iz štampe je 2012. godine izašla knjiga “Štampana dela na arapskom jeziku u orijentalnoj zbirci arhiva Ras“. Štampana dela na arapskom jeziku predstavljaju jedan važan deo Orijentalne zbirke Istorijskog arhiva „Ras“. Strukturu ovog fonda čine dela iz tradicionalnih naučnih i verskih disciplina, koja su uglavnom služila aktuelnom obrazovnom sistemu. Cilj izdavača je da posredstvom ove publikacije čitaocima i svim poklonicima orijentalnih studija, naučnoj i kluturnoj javnosti, bar donekle ukaže na kulturnu i naučnu riznicu i otvori se put za dalja istraživanja ovog interestantnog kulturnog nasleđa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *