Fondovi i zbirke

SADRŽAJ

1Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 5
Istorijat ustanove 5
Arhivska građa 15
Napomena korisniku 21
Publikacije Istorijskog arhiva „Ras“ 23
Objašnjenje skraćenica 25
1 A. Arhivski fondovi državnih organa, ustanova, organizacija i drugih institucija 29
A. 1. Uprava i javne službe 31
A.1.2. Arhivskifondovido 1918 31
A. 1.2.1. Poglavarstvo opštine Ribariće — Ribariće
(1915-1918), 1917-1918 32
A.1.3. Arhivski fondovi 1918-1941 33
Opštine 33
A.1.3.2. Opština Novopazarska — Novi Pazar
(1912-1941), 1913-1914,1918-1941 35
A.1.5. Arhivski fondovi od 1944 36
A. 1.4.3. Antifašističko veće narodnog oslobođenja Sandžaka
— NoviPazar (1943-1945), 1943-1945 37
Okružni narodni odbori 38
A.1.5.4. Okružni narodni odbor Novi Pazar — Novi Pazar
(1945-1947), 1945-1947 40
Narodni odbori srezova 43
A.1.5.5. Narodni odbor sreza Deževskog — Novi Pazar
(1944-1955), 1945-1955 47
A.1.5.6. Narodni odbor sreza Novi Pazar — Novi Pazar
(1955-1959), 1955-1959 50
A.1.5.7. Narodni odbor sreza Sjeničkog — Sjenica
(1944-1955), 1945-1955 52
A.1.5.8. Narodni odbor sreza Štavičkog — Tutin
(1944-1955), 1945-1946,1948-1955 54
Skupštine opština 56
A.1.5.9. Skupština opštine Novi Pazar — Novi Pazar
(1944-), 1944-1981 58 62 67 70 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90
A.1.5.10. Skupština opštine Sjenica — Sjenica
(1944-), 1945-1971
A.1.5.11. Skupština opštine Tutin — Tutin
(1944-), 1946-1990
Narodni odbori opština
A.1.5.12. Narodni odbor opštine Sopoćani — Bagri
(1944-1955), 1946-1955
A.1.5.13. Narodni odbor opštine Bajevica — Bajevica
(1944-1955), 1946-1955
A.1.5.14. Narodni odbor opštine Bare — Bare
(1952-1957), 1957
A.1.5.15. Narodni odbor opštine Buđevo — Buđevo
(1944-1955), 1951-1955
A.1.5.16. Narodni odbor opštine Vapa — Vapa
(1944-1955), 1945-1955
A.1.5.17. Narodni odbor opštine Vranovina — Vranovina
(1944-1955), 1945-1955
A. 1.5.18. Narodni odbor opštine Vučiniće — Vučiniće
(1944-1955), 1946-1955
A.1.5.19. Narodni odbor opštine Gonje — Gonje
(1944-1955), 1945-1955
A.1.5.20. Narodni odbor opštine Dragočevo — Grubetiće
(1944-1955), 1946-1955
A. 1.5.21. Narodni odbor opštine Deževa — Deževa
(1944-1959), 1945-1959
A.1.5.22. Narodni odbor opštine Delimeđe — Delimeđe
(1944-1947,1950-1959), 1955-1959
A.1.5.23. Narodni odbor opštine Lopiže — Donje Lopiže
(1944-1955), 1945-1955
A.1.5.24. Narodni odbor opštine Duga Poljana — Duga Poljana
(1944-1959), 1947-1959
A.1.5.25. Narodni odbor opštine Štitare — Janačko Polje
(1944-1955), 1946-1954
A.1.5.26. Narodni odbor opštine Kruševo — Kruševo
(1944-1955), 1946-1955
A.1.5.27. Narodni odbor opštine Leskova — Leskova
(1946-1955), 1948-1952,1955
A.1.5.28. Narodni odbor opštine Lukare — Lukare
(1944-1959), 1945-1959
A.1.5.29. Narodni odbor opštine Odojeviće — Negotinac
(1946-1955), 1946-1955
A.1.5.30. Narodni odbor opštine Postenje — Postenje
(1944-1955), 1944-1955  
A. 1.5.31. Narodni odbor opštine Raždaginja — Raždaginja
(1944-1955), 1944-1955 91
A.1.5.32. Narodni odbor opštine Rajetiće — Rajetiće
(1944-1955), 1946-1955 92
A.1.5.33. Narodni odbor opštine Rajčinoviće — Rajčinoviće
(1944-1959), 1945-1959 93
A.1.5.34. Narodni odbor opštine Rasno — Rasno
(1944-1955), 1947-1949,1955 94
A. 1.5.35. Narodni odbor opštine Reževiće — Reževiće
(1946-1955), 1949-1953 95
A.1.5.36. Narodni odbor opštine Suvi Do — Suvi Do
(1944-1955), 1951-1955 96
A.1.5.37. Narodni odbor opštine Trijebine — Trijebine
(1944-1955), 1945-1947,1950-1955 97
A.1.5.38. Narodni odbor opštine Trnava — Trnava
(1944-1959), 1946-1959 98
A.1.5.39. Narodni odbor opštine Ugao — Ugao
(1945-1959), 1953-1959 99
A.1.5.40. Narodni odbor opštine Čebinac — Čebinac
(1944-1955), 1946-1955 100
A. 1.5.41. Narodni odbor opštine Šaronje — Šaronje
(1944-1955), 1946-1955 101
A.1.5.42. Narodni odbor opštine Štavalj — Štavalj
(1944-1955), 1945-1955 102 Mesni narodni odbori 102
A.1.5.43. Mesni narodni odbor Bačija — Bačija
(1946-1952), 1946-1951 105
A.1.5.44. Mesni narodni odbor Vračevo — Vračevo
(1944-1947), 1946-1947 105
A.1.5.45. Mesni narodni odbor Vrsjenica — Vrsjenica
(1945-1952), 1945-1952 106
A.1.5.46. Mesni narodni odbor Nikoljača — Gnjilica
(1944—1947), 1946-1947 107
A.1.5.47. Mesni narodni odbor Vidovo — Dojeviće
(1944-1952), 1945-1952 108
A.1.5.48. Mesni narodni odbor Draževiće — Draževiće
(1945-1952), 1947-1952 108
A.1.5.49. Mesni narodni odbor Lešak — Lešak
(1946-1947), 1946-1947 109
A.1.5.50. Mesni narodni odbor Pope — Pope
(1946-1952), 1946-1952 110
A.1.5.51. Mesni narodni odbor Sebečevo — Sebečevo
(1944-1952), 1946-1952 110
A.1.5.52. Mesni narodni odbor Ursule — Ursule
(1944-1952), 1947-1952 111
Društveni pravobranilac samoupravljanja 112
A.1.5.53. Društveni pravobranilac samoupravljanja opštine Novi Pazar — Novi Pazar
(1975-1991), 1976-1991 113
A.1.5.54. Društveni pravobranilac samoupravljanja opštine Tutin — Tutin
(1975-1991), 1979-1991 114
Samoupravne interesne zajednice 115
A. 1.5.55. Regionalna Samoupravna interesna zajednica za puteve regiona Kraljevo — Novi Pazar
(1977-1986), 1977-1986 115
A.1.5.56. Samoupravna interesna zajednica za uređenje građevinskog zemljišta, komunalnih delatnosti i puteve opštine Novi Pazar — Novi Pazar
(1978-1990), 1978-1989 116
A.1.5.57. Samoupravna interesna zajednica stanovanja opštine Novi Pazar — Novi Pazar
(1974—1990), 1975-1990 117
A.1.5.58. Opštinska Samoupravna interesna zajednica zapošljavanja za teritoriju opština Novi Pazar, Raška, Sjenica i Tutin — Novi Pazar
(1974-1990), 1965-1990 118
A.1.5.59. Međuopštinska Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite — Novi Pazar
(1975-1986,1987-1990), 1965-1990 119
A.1.5.60. Opštinska zajednica društvene brige o deci i socijalne zaštite — Novi Pazar
(1974-1990), 1974-1990 120
A.1.5.61. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite opštine Sjenica — Sjenica
(1980-1986), 1976-1986 122
A.1.5.62. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene, dečje i socijalne zaštite opštine Sjenica — Sjenica
(1986-1988), 1986-1988 122
A.1.5.63. Samoupravna interesna zajednica socijalne zaštite opštine Novi Pazar — Novi Pazar
(1974-1986), 1974-1986 123
A.1.5.64. Samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja opštine Novi Pazar — NoviPazar
(1974-1986), 1967-1986 124
A.1.5.65. Samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja opštine Sjenica — Sjenica
(1974-1990), 1967-1990 125
A.1.5.66. Samoupravna interesna zajednica kulture opštine NoviPazar — NoviPazar
(1974-1986), 1970-1986 126
A.1.5.67. Samoupravna interesna zajednica kulture opštine Sjenica—Sjenica
(1974-1986), 1974-1986 127
A.1.5.68. Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture opštine Novi Pazar — Novi Pazar
(1974-1986), 1974-1986 128
A.1.5.69. Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture opštine Sjenica — Sjenica
(1975-1986), 1975-1986 128
A.1.5.70. Samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kulture, fizičke kulture i informisanja opštine Novi Pazar — Novi Pazar
(1986-1990), 1986-1990 129
Opštinski fondovi 130
A.1.5.71. Opštinski fond društvene brige o deci Novi Pazar — NoviPazar
(1990-1991), 1990-1991 131
A.1.5.72. Opštinski fond socijalne zaštite i materijalnog obezbeđenja porodice Novi Pazar — Novi Pazar
(1990-1991), 1990-1991 132
A.1.5.73. Opštinski fond za osnovno obrazovanje i vaspitanje NoviPazar—NoviPazar
(1990-1991), 1990-1991 133
A.1.5.74. Opštinski fond za finansiranje kulture i javnog informisanja Novi Pazar — Novi Pazar
(1990-1991), 1990-1991 133
A.1.5.75. Opštinski fond za fizičku kulturu Novi Pazar —NoviPazar
(1990-1991), 1990-1991 134
1A.2. Pravosuđe 137
A.2.2. Arhivski fondovi od 1944 137
Sudstvo 137
A.2.2.76. Okružni sud — Novi Pazar
(1945-1949,1951-1962,1969-), 1945-1968 139
A.2.2.77. Okružni agrarni sud — Novi Pazar
(1946-1948), 1946-1948 141
A.2.2.78. Opštinski sud — Novi Pazar
(1945-), 1948-1987 142
A.2.2.79. Opštinski sud — Sjenica
(1945-), 1945-1966 143
A.2.2.80. Opštinski sud — Tutin
(1945-), 1948-1980 144
A.Z. Vojne jedinice, ustanove i organizacije 147
1A.3.2.81. Vojno-divizijska oblast 2. udarnog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, Ekonomski odsek, Vojno-divizijske oblasti za Sandžak, Ekonomski odsek Novi Pazar—Novi Pazar (1943-1945), 1944-1945... 147
1A.4. Prosvetne, kulturne i naučne ustanove 149
A.4.1. Prosvetne ustanove 149
A.4.1.82. Učiteljska škola „25. maj“ — Novi Pazar
(1946-1973), 1946-1975 149
A.4.1.83. Gimnazija — Novi Pazar
(1913-), 1914-1996 151
A.4.1.84. Nepotpuna gimnazija — Tutin
(1946-1956), 1946-1956 154
A.4.1.85. Gimnazija — Tutin
(1970-1972), 1969-1975 155
A.4.1.86. Mešoviti školski centar za gimnazijsko i stručno obrazovanje „Bratstvo-jedinstvo“ — Tutin
(1972-1977), 1972-1980 156
A.4.1.87. Ekonomsko-trgovinska škola — Novi Pazar
(1955-), 1955-2000 157
A.4.1.88. Ekonomska škola — Tutin
(1961-1969), 1961-1969 158
A.4.1.89. Ženska stručna škola — Novi Pazar
(1913-1959), 1951-1959 159
A.4.1.90. Ženska zanatska škola — Tutin
(1947-1948,1953-1956), 1953-1955 160
A.4.1.91. Tehnička škola — Novi Pazar
(1945-), 1946-1994 161
A.4.1.92. Kožarsko-tekstilna škola — Novi Pazar
(1992-), 1992-2001 163
A.4.1.93. Škola učenika u privredi — Tutin
(1951-1957), 1953-1958 163
A.4.1.94. Škola za kvalifikovane radnike — Tutin
(1968-1972), 1968-1972 164
A.4.1.95. Centar za usmereno obrazovanje i vaspitanje „Bratstvo-jedinstvo" — Tutin
(1977-1992), 1977-1992 165
A.4.1.96. Tehnička škola — Tutin
(1987-), 1987-2005 166
A.4.1.97. Osnovnaškola — Baletiće
(1947-1962), 1947-1963 166
A.4.1.98. Osnovnaškola — Banja
(1946-1962), 1949-1963 167
A.4.1.99. Osnovnaškola — Baćica
(1947-1962), 1957-1962 167
A.4.1.100. Osnovna škola — Bele Vode
(1946-1962), 1946-1963 168
A.4.1.101. Osnovna škola — Biohane
(1946-1962), 1946-1959,1962-1963 168
A.4.1.102. Osnovnaškola — Brđani
(?—1962), 1955-1963 169
A.4.1.103. Osnovna škola — Vranovina
(1920-1962), 1923-1940,1950-1952,1955-1960 169
A.4.1.104. Osnovna škola „Vuk Karadžić“ — Godovo
(1931-1987), 1945-1960 170
A.4.1.105. Osnovna škola — Građanoviće
(7-1962), 1954-1963 171
A.4.1.106. Osnovnaškola — Grubetiće
(1920-1962), 1946-1963 171
A.4.1.107. Osnovna škola „Aleksandar Stojanović J1eso“ —Deževa
(1913-), 1949-1972 172 A.4.1.108. Osnovna škola „25. maj“ — Delimeđe
(1925-), 1945-1966 173
A.4.1.109. Osnovnaškola — DobriDub
(1948-1962), 1948-1963 174
A.4.1.110. Osnovna škola — Dobrinje
(1936-1962), 1946-1963 174
A.4.1.111. Osnovna škola „Rastko Nemanjić Sava“ — Dojeviće
(1927-), 1948-1992 175
A.4.1.112. Osnovna škola — Dolovo
(1946-1962), 1946-1960 175
A.4.1.113. Osnovna škola — Draga
(1947-1962), 1948-1963 176
A.4.1.114. Osnovna škola — Dujke
(1945-1962), 1950-1962 176
A.4.1.115. Osnovna škola — Đerekare
(1945-1962), 1949-1964 177
A.4.1.116. Osnovna škola — Žirče
(1937-1962), 1947-1959 177
A.4.1.117. Osnovna škola — Žunjeviće
(1950-1962), 1950-1963 178
A.4.1.118. Osnovna škola „Aleksa Đilas Bećo“ —Zapadni Mojstir
(1930-), 1946-1971 178
A.4.1.119. Osnovna škola — Istočni Mojstir
(1930-1959), 1946-1962 179
A.4.1.120. Osnovnaškola — Kijevci
(1945-1962), 1950-1958 179
A.4.1.121. Osnovna škola „Vuk Karadžić“ — Kladnica
(1923-), 1947-1973 180
A.4.1.122. Osnovnaškola — Kovačevo
(1949-1962), 1950-1952 181
A.4.1.123. Osnovnaškola — Kominje
(1950-1962), 1950-1963 181
A.4.1.124. Osnovnaškola — Kosuriće
(1945-1962), 1945-1954 182
A.4.1.125. Osnovnaškola — Kruševo
(1955-1962), 1955-1963 182
A.4.1.126. Osnovna škola — Kuzmičevo
(1899-1962), 1948-1950,1953-1958,1960-1963 183
A.4.1.127. Osnovna škola „Dr Ibrahim Bakić“ — Leskova
(1945-), 1947-1979 183
A.4.1.128. Osnovnaškola — Leča
(1953-1962), 1953-1963 184
A.4.1.129. Osnovna škola — Lipica
(1945-1962), 1948-1956 185
A.4.1.130. Osnovna škola „Jošanica“ — Lukare
(1944-), 1945-1985 185
A.4.1.131. Osnovna škola — Melaje
(1925-1962), 1947-1963 186
A.4.1.132. Osnovna škola — Morani
(1947-1962), 1948-1963 186
A.4.1.133. Osnovna škola Bajevica — Mur
(1945-1962), 1949-1963 187
A.4.1.134. Osnovna škola — Naboje
(1952-1962), 1955-1959 187
A.4.1.135. Osnovna škola „Desanka Maksimović“
— NoviPazar(1959-), 1961-1979 188
A.4.1.136. Osnovna škola „Rifat Burdžović Tršo“
—NoviPazar(1952-), 1948-2001 188
A.4.1.137. Osnovna škola „Stefan Nemanja“ — Novi Pazar
(1820-), 1934-1937,1945-1965 189
A.4.1.138. Osnovna škola — Odojeviće
(1946-1962), 1946-1963 191
A.4.1.139. Osnovna škola — Orlje
(1945-1962), 1945-1963 192
A.4.1.140. Osnovna škola „Dositej Obradović" — Osaonica
(1920-), 1946-1975 192
A.4.1.141. Osnovna škola — Paljevo
(1945-1962), 1947-1963 193
A.4.1.142. Osnovna škola — Požega
(1913-1962), 1945-1961 194
A.4.1.143. Osnovnaškola — Ponorac
(1947-1962), 1947-1962 194
A.4.1.144. Osnovna škola u Popama — Pope
(1945-1962), 1953-1962 195
A.4.1.145. Osnovnaškola — Postenje
(1915-1968), 1945-1962 195
A.4.1.146. Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ — Raždaginja
(1923-), 1947-1963 196
A.4.1.147. Osnovnaškola — Rajetiće
(1900-1962), 1950-1963 197
A.4.1.148. Osnovnaškola — Reževiće
(1946-1962), 1947-1963 197
A.4.1.149. Osnovna škola „Meša Selimović“ — Ribariće
(1901-), 1945-1970 198
A.4.1.150. Osnovna škola — Saš
(1952-1962), 1956-1959 199
A.4.1.151. Osnovna škola — Sopoćani
(1915-1962), 1953-1962 199
A.4.1.152. Osnovna škola — Strumce
(1953-1962), 1953-1955,1958-1962 200
A.4.1.153. Osnovna škola — Suvi Do
(1904-1962), 1945-1963 201
A.4.1.154. Osnovna škola — Sugubine
(1950-1962), 1950-1962 201
A.4.1.155. Osnovna škola „Đura Jakšić“ — Trnava
(1922-), 1946-1966 202
A.4.1.156. Osnovna škola „Rifat Burdžović Tršo“ — Tutin
(1914-), 1945-1968 203
A.4.1.157. Osnovna škola — Tušimlja
(1945-1962), 1945-1958 204
A.4.1.158. Osnovna škola — Ursule
(1945-1962), 1946-1962 204
A.4.1.159. Osnovna škola „Aleksa Šantić" — Crkvine
(1930-), 1946-1968 205
A.4.1.160. Osnovna škola — Crniš
(1945-1962), 1952-1963 206
A.4.1.161. Osnovna škola — Šaronje (kod Novog Pazara)
(1953-1962), 1953-1959 206
A.4.1.162. Osnovna škola — Šaronje (kod Tutina)
(1949-1962), 1949-1963 207
A.4.1.163. Škola za osnovno obrazovanje odraslih
„Abdurahman Manjo Ćorović" — Novi Pazar
(1948-1982), 1948-1983 207
A.4.2. Ustanove kulture 211
A.4.2.164. Amatersko dramsko pozorište — Novi Pazar
(1951-1958), 1954-1958 211
1A.5. Socijalne i zdravstvene ustanove 213
A.5.1. Socijalne ustanove 213
A.5.1.165. Dečji dom „Tršo“ — Novi Pazar
(1945-1959), 1945-1960 213
A.5.2. Zdravstvene ustanove 215
A.5.2.167. Antituberkulozni dispanzer sa stacionarom — NoviPazar
(1946-1961), 1954-1961 215
A.5.2.168. Dom narodnog zdravlja — Novi Pazar
(1952-1963), 1953-1957 216
A.5.2.169. Centar za majku i dete — Novi Pazar
(1958-1962), 1958-1961 217
A.5.2.170. Školski i dečji dispanzer — Novi Pazar
(1952-1962), 1958 218
1A.6. Privreda i bankarstvo 221
A.6.2. Periodod 1944 221
A.6.2.1. Banke i novčanizavodi 221
A.6.2.1.171. Beogradska banka „Investbanka" AD Beograd, Poslovna jedinica Novi Pazar — Novi Pazar
(1958-), 1958-2001 221
A.6.2.1.172. Banka Kosova „BANKKOS" Priština, Filijala Novi Pazar — Novi Pazar
(1972-1978), 1972-1978 222
A.6.2.2. Privredna udruženja 223
A.6.2.2.173. Sreski savez zemljoradničkih zadruga — NoviPazar
(1947-1959), 1947-1959 223
A.6.2.2.174. Opšti poslovni savez zemljoradničkih zadruga — NoviPazar
(1957-1961), 1957-1961 224 A.6.2.2.175. Stočarsko poslovni savez zemljoradničkih zadruga — Sjenica
(1957-1965), 1957-1965 225 A.6.2.3. Privredna preduzeća 226
A.6.2.3.1. Industrija i rudarstvo 226
A.6.2.3.1.176. Okružno narodno preduzeće „OKNAP“ — NoviPazar
(1945-1948), 1945-1948 226 A.6.2.3.1.177. Sresko industrijsko-zanatsko preduzeće „23. novembar“ — Tutin
(1948-1957), 1952-1957 227
A.6.2.3.1.178. Holding kompanija, akcionarsko društvo „Raška“ Novi Pazar — Novi Pazar
(1954-), 1953-1980 228
A.6.2.3.1.179. Društveno preduzeće za proizvodnju pletenina, pozamanterije, čarapa i staklenih tkanina „Vesna“ — Sjenica
(1960-), 1960-2007 230 A.6.2.3.1.180. Tekstilana „Bogoljub Čukić“ — Novi Pazar
(1947-1960), 1947-1958 231
A.6.2.3.1.181. Proizvodno preduzeće „Miodrag Jovanović" —NoviPazar
(1948-?), 1948-1953 232
A.6.2.3.1.182. Preduzeće metalne struke „Metalac“ — NoviPazar
(1953-1963), 1953-1963 232
A.6.2.3.1.183. Fabrika delova za hidrauliku i pneumatiku „Prva petoletka" Trstenik, Pogon u Novom Pazaru—NoviPazar
(1965-1969), 1965-1969... 233 A.6.2.3.1.184.
Metaloprerađivačko preduzeće u društvenoj svojini „Napredak" — Sjenica
(1954-2005), 1954-2003 234
A.6.2.3.1.185. Društveno preduzeće za proizvodnju akumulatora i baterija „Iskra“ — Novi Pazar
(1969-2003), 1970-2003 236
A.6.2.3.2. Poljoprivreda i šumarstvo 237
A.6.2.3.2.186. Stočarska farma „Pešter“ — Sjenica
(1946-1960), 1946-1960 237
A.6.2.3.2.187. Poljoprivredno dobro „Golija“ — Novi Pazar
(1951-1959), 1951-1960 238
A.6.2.3.2.188. Stočarsko-mlekarska stanica — Sjenica
(1945-1946), 1945-1946 239
A.6.2.3.2.189. Holding kompanija „Vojin Popović“ — NoviPazar
(1953-), 1953-1977 240 A.6.2.3.3. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam 241
A.6.2.3.3.190. Gradsko trgovinsko preduzeće „GRANAP“ — NoviPazar
(1946-1954), 1946-1954 241 A.6.2.3.3.191. Trgovinsko preduzeće za promet industrijskom robom „Grosist" — Novi Pazar
(1954-1960), 1954-1960 242
A.6.2.3.3.192. Preduzeće za promet poljoprivrednim proizvodima „Jabuka“ — Novi Pazar
(1948-1959), 1948-1959 243
A.6.2.3.3.193. Preduzeće za trgovinu industrijskom robom i poljoprivrednim proizvodima „Gojko Bačanin“ — NoviPazar
(1949-1957), 1949-1957 244 A.6.2.3.3.194. Trgovačko preduzeće „Gradac“ — Tutin
(1948-1954), 1948-1951 245
A.6.2.3.3.195. Sresko preduzeće za otkup i promet poljoprivrednih proizvoda „Milorad Jovanović“ — Sjenica
(1948-1951), 1948-1951 246
A.6.2.3.3.196. Preduzeće za otkup i promet mleka i mlečnih proizvoda „Mlekoprodukt" — Sjenica
(1949-1951), 1949-1951 247 A.6.2.3.3.197. Preduzeće za proizvodnju i promet pčelarskih proizvoda „Sjenička pčela“ — Sjenica
(1959-1963), 1959-1962 248
A.6.2.3.3.198. Sresko ugostiteljsko preduzeće „Vidrenjak“ —Tutin
(1950-1951), 1950-1951 249
A.6.2.3.3.199. Ugostiteljsko preduzeće ,Dggeksandar Nikolić“ — NoviPazar
(1948-1953), 1948-1951 249
A.6.2.3.3.200. Ugostiteljsko preduzeće „Ras“ — Novi Pazar
(1951-1953), 1951 250
A.6.2.3.3.201. Turistički savez opštine Novi Pazar — NoviPazar
(1961-), 1961-1990 250
A.6.2.3.4. Saobraćaj 251
A.6.2.3.4.202. Holding kompanija „Sandžanktrans", Robni saobraćaj, društveno preduzeće — NoviPazar
(1945-), 1971-2003 251
A.6.2.3.4.203. Autotransportno preduzeće — Sjenica
(1947-), 1949-1952 253
A.6.2.3.5. Građevinarstvo 254
A.6.2.3.5.204. Okružno građevinsko preduzeće „OGRAP“ — NoviPazar
(1946-1947), 1946 254
A.6.2.3.5.205. Sresko građevinsko preduzeće „Sandžak“ — NoviPazar
(1946-1957), 1947-1957 254
A.6.2.3.5.206. Zanatsko proizvodno preduzeće „Rad“ — NoviPazar
(1948-1962), 1948-1953 255
A.6.2.3.5.207. Građevinsko preduzeće za nisku gradnju „Udarnik“ — Novi Pazar
(1949-1953), 1949-1953 256
A.6.2.3.5.208. Građevinsko preduzeće „Napredak“ — NoviPazar
(1954-1957), 1954 256
A.6.2.3.5.209. Holding kompanija „Kablar“ Kraljevo, Društvo ograničene odgovornosti „Gradnja“ NoviPazar—NoviPazar
(1962-), 1969-2001.... 257 A.6.2.3.5.210.
Hidrograđevinsko preduzeće „Raška“ — NoviPazar
(1948-1953), 1949-1952 258
A.6.2.4. Zanatstvo 258
A.6.2.4.211. Zidarska molersko-farbarska radnja — Novi Pazar
(1959-1964), 1959-1964 258
A.6.2.5. Zadruge 259
A.6.2.5.212. Kolarsko-kovačka proizvođačka i uslužna zadruga s.o.j, — NoviPazar
(1950-1955), 1950-1953 259
A.6.2.5.213. Obućarska prerađivačka zadruga s.o.j.
— NoviPazar(1945-1954), 1945-1953 260
Zemljoradničke zadruge 262
A.6.2.5.215. Zemljoradnička zadruga — Bele Vode
(1946-1964), 1946-1964 263
A.6.2.5.216. Zemljoradnička zadruga — Vranovina
(1945-1958), 1945-1958 263
A.6.2.5.217. Zemljoradnička zadruga s.o.j. — Deževa
(1946-1965), 1946-1965 264
A.6.2.5.218. Zemljoradnička zadruga — Detane
(1946-1955), 1946-1955 265
A.6.2.5.219. Zemljoradnička zadruga s.o.j. — Tutin
(1945-1959), 1946-1958 266
A.6.2.5.220. Zemljoradnička zadruga s.o.j. — Štavalj
(1945-1955), 1945-1955 267
Seljačke radne zadruge 268
A.6.2.5.221. Seljačka radna zadruga „Proleter“
— Kuzmičevo (1949-1952), 1949—1952 269
A.6.2.5.222. Seljačka radna zadruga „Peko Dapčević" — Stup
(1949-1954), 1949-1954 269
A.6.2.5.223. Seljačka radna zadruga „Napredak“ — Tenjkovo
(1949-1954), 1949-1954 270
A.6.2.5.224. Seljačka radna zadruga „J1isa“ — Štavalj
(1949-1953), 1949-1952 271
A.6.2.6. Ostalo 272
A.6.2.6.225. Javno komunalno preduzeće „Napredak“ — NoviPazar
(1949-1993), 1949-1993 272
A.6.2.6.226. Javno komunalno preduzeće „Vrela“ — Sjenica
(1952-), 1953-1962 273
A.6.2.6.227. Uprava za puteve — Sjenica
(1952-1954), 1952-1954 274
A.6.2.6.228. Preduzeće za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije „Elektroras“ — Novi Pazar
(1931-), 1945-1955 274
A.6.2.6.229. Stambeno preduzeće ,Dom“ — Novi Pazar
(1955-1974), 1955-1970 275
A.6.2.6.230. Preduzeće za otkup i prodaju otpadaka „Otpad“ —Novi Pazar
(1960-?), 1960-1969 276
A.6.2.6.231. Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće „Sar“ Društvo ograničene odgovornosti Novi Pazar — NoviPazar
(1990-2003), 1990-2003 277
A.6.2.6.232. Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, proizvodnju i usluge „Nikšić-komerc“
DOO Novi Pazar — Novi Pazar
(1992-2004), 1992-2004 278
1A.7. Društveno-političke organizacije, društva i udruženja 279
A.7.1. Političke organizacije 279
Savez komunista Jugoslavije 279
A.7.1.233. Okružni komitet Komunističke partije Srbije okruga Novopazarskog — Novi Pazar
(1945-1947), 1945 282
A.7.1.234. Međuopštinska konferencija Saveza komunista Srbije Novi Pazar — Novi Pazar
(1968-1975), 1968-1975 282
A.7.1.235. Sreski komitet Saveza komunista Srbije sreza Novi Pazar — Novi Pazar
(1944-1959), 1946-1959 283
A.7.1.236. Sreski komitet Saveza komunista Srbije sreza Sjeničkog—Sjenica
(1944—1955), 1945-1955 284
A.7.1.237. Sreski komitet Saveza komunista Srbije sreza Štavičkog—Tutin
(1944—1955), 1947-1955 285
A.7.1.238. Opštinski komitet Saveza komunista Srbije opštineDeževa—Deževa
(1955-1959), 1955-1959 286
A.7.1.239. Opštinski komitet Saveza komunista Srbije opštine Duga Poljana — Duga Poljana
(1955-1959), 1955-1959 286
A.7.1.240. Opštinski komitet Saveza komunista Srbije opštine Ugao — Karajukića Bunari
(1955-1959), 1955-1959 287
A.7.1.241. Opštinski komitet Saveza komunista Srbije opštine Lukare — Lukare
(1955-1959), 1955-1959 288
A.7.1.242. Opštinski komitet Saveza komunista Srbije NoviPazar—NoviPazar
(1944-1990), 1946-1990 289
A.7.1.243. Opštinski komitet Saveza komunista Srbije opštine Rajčinoviće — Rajčinoviće
(1955-1959), 1955-1959 290
A.7.1.244. Opštinski komitet Saveza komunista Srbije — Sjenica
(1944-1990), 1945-1990 291
A.7.1.245. Opštinski komitet Saveza komunista Srbije opštine Trnava—Trnava
(1955-1959), 1955-1959 292
A.7.1.246. Opštinski komitet Saveza komunista Srbije — Tutin
(1944-1990), 1954-1990 293
Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije 294
A.7.1.247. Sreski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije sreza Novi Pazar — Novi Pazar
(1944-1959), 1945-1959 295
A.7.1.248. Sreski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije sreza Sjeničkog — Sjenica
(1944-1955), 1946-1955 296
A.7.1.249. Opštinska konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije opštine Novi Pazar
— NoviPazar (1944-1990), 1951-1990 297
A.7.1.250. Opštinska konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije opštine Sjenica — Sjenica
(1944-1990), 1949-1990 298
A.7.1.251. Opštinska konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije opštine Tutin — Tutin
(1946-1990), 1961-1990 299
Savez socijalističke omladine Jugoslavije 300
A.7.1.252. Sreski komitet Narodne omladine Srbije sreza Novi Pazar — Novi Pazar
(1944-1959), 1946-1959 301
A.7.1.253. Opštinska konferencija Saveza socijalističke omladine Srbije — Novi Pazar
(1944-1990), 1948-1990 302
A.7.1.254. Opštinska konferencija Saveza socijalističke omladine Srbije — Sjenica
(1944-1990), 1946-1990 303
A.7.1.255. Opštinska konferencija Saveza socijalističke omladine Srbije — Tutin
(1944-1990), 1962-1990 304
Savez sindikata Jugoslavije 305
A.7.1.256. Sresko sindikalno veće sreza Novi Pazar — NoviPazar
(1945-1959), 1952-1959 306
A.7.1.257. Opštinsko sindikalno veće opštine Novi Pazar — NoviPazar(1955-),
1958-1967,1973 307
Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije... 308
A.7.1.258. Sreski odbor Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata sreza Novi Pazar — NoviPazar
(1947-1959), 1947-1959 309 A.7.1.259. Sreski odbor Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata sreza Sjeničkog — Sjenica
(1947-1955), 1947-1955 309
A.7.1.260. Opštinski odbor Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Novi Pazar — NoviPazar(1947-),
1948-1993 310
A.7.2. Staleškaudruženja 311
Savez udruženja rezervnih vojnih starešina 311
A.7.2.261. Sreski odbor Udruženja rezervnih oficira i podoficira Jugoslavije sreza Novi Pazar — NoviPazar (1952-1959),
1953-1959 312
A.7.2.262. Opštinski odbor Saveza rezervnih vojnih starešina Jugoslavije Novi Pazar — Novi Pazar
(1955-), 1958-1965 313
Savez ratnih vojnih invalida 314
A.7.2.263. Sreski odbor Saveza ratnih vojnih invalida — NoviPazar (1945-1959),
1948-1959 314
A.7.2.264. Opštinski odbor Saveza ratnih vojnih invalida — NoviPazar (1956-1961),
1960-1961 315
A.7.2.265. Opštinski odbor Saveza ratnih vojnih invalida — Sjenica (1956-1961),
1957-1961 316
A.7.3. Humanitarnadruštvaiudruženja 317
Crveni krst Srbije 317
A.7.3.266. Sreski odbor Crvenog krsta sreza Novi Pazar — NoviPazar (1944-1959),
1950-1955 317
A.7.3.267. Sreski odbor Crvenog krsta sreza Sjeničkog — Sjenica (1944-1955),
1947-1952 318
A.7.3.268. Opštinski odbor Crvenog krsta opštine NoviPazar — NoviPazar(1945-),
1964—1994 319
Vatrogasni savez Srbije 320
A.7.3.269. Opštinski vatrogasni savez Novi Pazar —NoviPazar (1949-1990),
1975-1989 320
A.7.3.270. Dobrovoljno vatrogasno društvo — Novi Pazar (1950-),
1951-1990 321
A.7.6. Sportskadruštvaiudruženja 322
A.7.6.271. Savez organizacija za fizičku kulturu opštine NoviPazar —NoviPazar (1962-1992),
1962-1992 322
A.7.6.272. Lovačko društvo „Lovac“ — Novi Pazar
(1945-), 1960-1992 323
A.7.6.273. Planinarsko društvo „Golija“ —Novi Pazar
(1956-1959), 1956-1959 325
A.7.6.274. Sreski streljački odbor — Novi Pazar
(1953-1960), 1953-1960 326
A.7.6.275. Opštinski odbor Streljačke družine — Sjenica
(1957-1962), 1959-1962 326
1B. Porodični i lični arhivski fondovi 329
B.1. Porodični arhivski fondovi 333
B.1.276.NazifČarovacibraća(1888-1961), 1888-1961 333
1B.2. Lični arhivski fondovi 335
B.2.277.VukmanĆulafić (1909-1991), 1909-1987 335
B.2.278. Arhip Prilep (1882-1954), 1929-1948 336
1V. Zbirke 339
V.1.279. ZbirkaUapa 1893-1962 341
V.2.280. ZbirkafotografijaHHvek- 342
V.3.281. ZbirkamikrofilmovaHU1- 343
V.4.282. Zbirka plakata 1922-1982 344
V.5.283. Zbirka dokumenata o radničkom pokretu
i Narodnooslobodilačkoj borbi 1912-1945 344
V.6.284. Zbirka hronika 1912-1996 345
V.7.285. Zbirkakopija 1461,1618-1685,1900-1951 345
V.8.286. Zbirka dokumenata na orijentalnimjezicima HU1-HH vek 346
1Ilustracije 349
Popis ilustracija 391
Popis naseljenih mesta na području Istorijskog arhiva „Ras“—Novi Pazar...
395
Registar arhivskih fondova i zbirki 399
Registarličnihimena 409
Registar geografskih imena 413
Registar ustanova i pojmova 419

Kliknite Ovde kako bi videli kompletan vodič Istorijskog Arhiva Ras