Funkcije i Sluzbe

ZAPOSLENI I SLUŽBE MEĐUOPŠTINSKOG ISTORIJSKOG ARHIVA RAS


Direktor:
Popović Zoran


Arhivski savetnik:
dr Gološ Hivzo


Arhivista:
dr Enver Ujkanović, naučni saradnik
Hadzic Samir
Maksimović Mladen
Nuhović Almasa
Nezirović Dzemail
Suljović Husein
Škrijelj Albin
Leković Jasmina


Arhivski pomoćnik:
Nikšic Binela
Spasović Suzana
Djekić Ernesa


Kurir:
Djoković Vesna


Higijeničar:
Timotijević Snežana