Izdavačka delatnost

NARODNI ODBOR OPŠTINE DUGE POLJANE – DUGA POLJANA (1944-1959), 1947-1959.

Bibliografija o fondu:
– Fikret Sebečevac: Duga poljana i okolina, Novi Pazar 1993.

UČITELJSKA ŠKOLA “25.MAJ“ – NOVI PAZAR (1946-1973), 1946-1975.

Bibliografija o fondu:
– mr Sait Kačapor: Školstvo u Novom Pazaru i okolini od 1918. do 1941. godine, Novi Pazar, 1987.
– Hazir Derdemez: Novopazarski učiteljci iz 66, Novi Pazar 2006.
– Milojica nešov Sparić: Naša generacija ’57, Beograd 2007.

GIMNAZIJA – NOVI PAZAR (1913-), 1914-1996.

Bibliografija o fondu:
– MR Sait Kačapor: Školstvo u Novom Pazaru i okolini od 1918. do 1941. godine, Novi Pazar, 1987.
– dr Branko Jovanović: Gimnazija u Novom pazaru 1913-1998, Novi Pazar 1996.

NEPOTPUNA GIMNAZIJA – TUTIN (1946-1956), 1946-1956.

Bibliografija o fondu:
– mr Hivzo Gološ: Nepotpuna gimnazija u Tutinu, (objavljenou knjizi Hazira Derdemeza: 60 godina srednjeg obrazovanja u Tutinu, Tutin 2004.
– Hazir Derdemez: 60 godina srednjeg obrazovanja u Tutinu, Tutin 2004.

ŠKOLA ZA KVALIFIKOVANE RADNIKE – TUTIN (1968-1972), 1968-1972.

Bibliografija o fondu:
– Grupa autora: 25 godina srednjeg obrazovanja u opštini Tutin (12961-1985), Tutin, 1985.

CENTAR ZA USMERENO OBRAZOVANJE I VASPITANJE „BRATSTVO-JEDINSTVO“ – TUTIN (1977-1992), 1977-1992.

Bibliografija o fondu:
– Grupa autora: 25 godina srednjeg obrazovanja u opštini Tutin, Tutin, 1985.
– Hazir Derdemez: 60 godina srednjeg obrazovanja u opštini Tutin, Tutin, 2006.

OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSANDAR STOJANOVIĆ LESO“ – DEZEVA (1913-), 1949-1972.

Bibliografija o fondu:
– mr Sait Kačapor: Školstvo u Novom Pazaru i okolini od 1918. do 1941. godine, Novi Pazar, 1987.
– Vukoman Šalipurović: Kulturno-prosvetne i političke organizacije u Polimlju i Raškoj 1903-1912, Beograd 1972.

UČITELJSKA ŠKOLA “25.MAJ“ – NOVI PAZAR (1946-1973), 1946-1975.

Bibliografija o fondu:
– mr Sait Kačapor: Školstvo u Novom Pazaru i okolini od 1918. do 1941. godine, Novi Pazar, 1987.
– Hazir Derdemez: Novopazarski učiteljci iz 66, Novi Pazar 2006.
– Milojica nešov Sparić: Naša generacija ’57, Beograd 2007.

GIMNAZIJA – NOVI PAZAR (1913-), 1914-1996.

Bibliografija o fondu:
– MR Sait Kačapor: Školstvo u Novom Pazaru i okolini od 1918. do 1941. godine, Novi Pazar, 1987.
– dr Branko Jovanović: Gimnazija u Novom pazaru 1913-1998, Novi Pazar 1996.

NEPOTPUNA GIMNAZIJA – TUTIN (1946-1956), 1946-1956.

Bibliografija o fondu:
– mr Hivzo Gološ: Nepotpuna gimnazija u Tutinu, (objavljenou knjizi Hazira Derdemeza: 60 godina srednjeg obrazovanja u Tutinu, Tutin 2004.
– Hazir Derdemez: 60 godina srednjeg obrazovanja u Tutinu, Tutin 2004.

ŠKOLA ZA KVALIFIKOVANE RADNIKE – TUTIN (1968-1972), 1968-1972.

Bibliografija o fondu:
– Grupa autora: 25 godina srednjeg obrazovanja u opštini Tutin (12961-1985), Tutin, 1985.

CENTAR ZA USMERENO OBRAZOVANJE I VASPITANJE „BRATSTVO-JEDINSTVO“ – TUTIN (1977-1992), 1977-1992.

Bibliografija o fondu:
– Grupa autora: 25 godina srednjeg obrazovanja u opštini Tutin, Tutin, 1985.
– Hazir Derdemez: 60 godina srednjeg obrazovanja u opštini Tutin, Tutin, 2006.

OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSANDAR STOJANOVIĆ LESO“ – DEZEVA (1913-), 1949-1972.

Bibliografija o fondu:
– mr Sait Kačapor: Školstvo u Novom Pazaru i okolini od 1918. do 1941. godine, Novi Pazar, 1987.
– Vukoman Šalipurović: Kulturno-prosvetne i političke organizacije u Polimlju i Raškoj 1903-1912, Beograd 1972.

Miodrag Radović:
– Ljudske i materijale žrtve Novog Pazara sreza u Drugom svetskom ratu, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar, Novi Pazar 1994.
– Nazivi novopazarskih ulica, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 1994.
– Nazivi novopazarskih ulica, (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje), Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 2000.
– Efendijina sećanja i kazivanja, Istorijski arhiv „Ras“ i Muzej „Ras“, Novi Pazar 1998.
– Rankove centrale, Istorijski arhiv „Ras“ i Muzej „Ras“, Novi Pazar, Novi Pazar 2001.
– Tri oslobođenja Novog Pazara, Istorijski arhiv „Ras“ i Muzej „Ras“, Novi Pazar 2003.
– Efendijina sećanja i kazivanja, (drugo izdanje), Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 2007.

Mesrur Šačić:
– Šerif Šačić i Salihaga Forma u bosansko-hercegovackom ustanku 1882. godine, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 1996.
– Prolećna olujna kiša, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2001.
– Vilino kolo, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2003.
– Hadži Šerif efendija Šačić, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2003.

Dragoslav Dragan Petrović:
– Golmani novopazarskog fudbala (1945-1998), Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 1999.
– Doajeni novopazarskog fudbala, Novi Pazar 2000.

Rizah Gruda:
– Nacionalno biće Bošnjačka u Sandžaku, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 2003.

Rifat Dupljak:
Mladi muslimani u Sandžaku, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 2003.

mr Hivzo Gološ i ostali:
40 godina AD „Sloga“ – Industrija gradjevinskog materijala Novi Pazar, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2003.

Zoran Popović, mr Hivzo Gološ, Suzana Spasović, Esad Murtezić i Ferid Škrijelj:
– Vodič Istorijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, Novi Pazar 2008.

Zoran Jeremić:
– Izbice od davnina, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2009.
Zoran Popović:
– Novi Pazar od kasabe do modernog grada- katalog za izložbu, Novi Pazar 2010.
mr Enver Ujkanović:
– Islamska terminologija u jugoslovenskoj upotrebi od 1918. do 1990. godine, Istorijski arhiv „Ras“ , Novi Pazar 2011.
dr. Ahmed Aličić:
– Sidžili kadije kaze Novi Pazar od 1766. do 1768. godine. Istorijski arhiv „Ras“; Historijski arhiv, Sarajevo , Novi Pazar 2012.
Zoran Popović i Albin Škrijelj:
– Trgovina i zanatstvo u Novom Pazaru – katalog za izložbu, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2012.
dr Enver Ujkanović:
– Štampana djela na arapskom jeziku i orijentalnoj zbirci arhiva „Ras“,Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2012.
Zoran Popović i dr. Hivzo Gološ:
– Zapisnici Odbora opštine novopazarske 1913-1920, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2012.
– Zapisnici Odbora opštine novopazarske 1937-1939, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2013.
dr Enver Ujkanović:
– Alhamijado literatura kao kulturno nasljeđe – Tedžvid Kur’ana Fangevi Zade, Istorijski arhiv “Ras”, Novi Pazar, 2013.
dr Enver Ujkanović i  mr Sead Ibrić:
– Zbirka osmanskih tapija – Novi Pazar i okolina, Istorijski arhiv “Ras”, Novi Pazar 2015.